Հայաստանի Բանկերի Միություն

Միությունը իրավաբանական անձ ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի ստեղծման նպատակն է եղել բանկերի շահերի պաշտպանությունը:

«Էթիկական վարքագծի և գործարար բարեվարքության ամրապնդում» ուղեցույց

16.02.2021
«Էթիկական վարքագծի և գործարար բարեվարքության ամրապնդում» ուղեցույց

 Ուղեցույցը կարող եք ներբեռնել այստեղից

  «Էթիկական վարքագծի և գործարար բարեվարքության ամրապնդում» ուղեցույցում ներկայացվում են զարգացող շուկաների ընկերությունների էթիկական գործարար պրակտիկային աջակցելու ժամանակ տասնամյակների ընթացքում կուտակված դասերը և դիտարկումները:

  Ուղեցույցը մշակվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության (CIPE) կենտրոնի կողմից, թարգմանությունը` Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն: