Հայաստանի Բանկերի Միություն

Միությունը իրավաբանական անձ ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի ստեղծման նպատակն է եղել բանկերի շահերի պաշտպանությունը:

Խորհուրդ

Խորհուրդն իրականացնում է Միության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք ՀԲՄ Կանոնադրությամբ վերապահված են ժողովի իրավասությանը:

Խորհուրդն ընտրվում է ընդհանուր ժողովի կողմից՝ Միության անդամ բանկերի վարչության նախագահներից (գործադիր տնօրեններից):

Խորհրդի նիստում նախագահում է Միության նախագահը (ի պաշտոնե հանդիսանում է խորհրդի անդամ), նրա բացակայության դեպքում` խորհրդի անդամներից տարեց անդամը:

Խորհրդի քանակական կազմը սահմանվում է տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ: Խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ, անհրաժեշտության դեպքում խորհրդի նիստեր կարող են գումարվել` Միության նախագահի նախաձեռնությամբ, խորհրդի անդամի, գործադիր տնօրենի` ժողովի որոշմամբ Միության նախագահը խորհրդի կողմից ընտրվելու դեպքում, վերստուգող հանձնաժողովի, Միության աուդիտն իրականացնող անձի պահանջով:1. "ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ" ԲԲԸ Բանկի Գլխավոր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 

Հակոբ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ  
2.  "ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Գլխավոր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Արտակ ՀԱՆԵՍՅԱՆ 
3. 
"ԱյԴի Բանկ" ՓԲԸ  Բանկի Վարչության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի նախագահ
 
Մհեր ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
4. 
"ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ" ԲԲԸ  Բանկի գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Մհեր ԱՆԱՆՅԱՆ  
5. "ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Վարչության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Արտակ ԱՆԱՆՅԱՆ
6. "ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Գործադիր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Գևորգ ՄԱՉԱՆՅԱՆ 
7. 
"ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Վարչության նախագահ 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Արտակ ԲԱԼԱՅԱՆ 
8. 
"ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ" ՓԲԸ Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Հայկ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
 9. 
"ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ" ՓԲԸ Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Իրինա ՍԵՅԼԱՆՅԱՆ 
 10. "ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Վարչության նախագահ 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Կարեն ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 
 11. "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ   Բանկի Գործադիր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Արեն ՆԱԼԹԱԿՅԱՆ 
 12. "ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Գործադիր տնօրեն 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Արթուր ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
 13. "ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Վարչության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Արտավազդ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 14. "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ Բանկի Գործադիր տնօրեն
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Արամ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
 15. "ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ  Բանկի Գործադիր տնօրեն
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Ղուլամռեզա ՄՈՒՍԱՎԻ
 16. "ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ" ԲԲԸ Բանկի Վարչության նախագահ 
ՀԲՄ խորհրդի անդամ
 
Մեսրոպ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
 17. "ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ Բանկի Գլխավոր տնօրեն-Տնօրինության նախագահ
ՀԲՄ խորհրդի անդամ

Իվան ՏԵԼԵԳԻՆ