Հայաստանի Բանկերի Միություն

Միությունը իրավաբանական անձ ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի ստեղծման նպատակն է եղել բանկերի շահերի պաշտպանությունը:

Մեր մասին

Հայաստանի բանկերի միության ստեղծման համառոտ պատմությունը՝

Հայաստանի բանկերի միությունը (ՀԲՄ) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի միություն է, որը ստեղծվել է բանկերի Հիմնադիր ժողովի 1995թ. հուլիսի 27-ի թիվ 1 որոշման համաձայն: Ստեղծման պահին միությանն անդամակցել են 31 առևտրային բանկեր: Ներկայումս ՀՀ-ում գործող բոլոր 18 առևտրային բանկերն ՀԲՄ-ի անդամ են: Միությունը իրավաբանական անձ, ոչ առևտրային, հասարակական կազմակերպություն է, որի ստեղծման նպատակն է եղել բանկերի շահերի պաշտպանությունը: ՀԲՄ-ն հանդիսանում է Հայաստանի բանկերի ասոցիացիայի իրավահաջորդը:


 ՀԲՄ լոգոտիպը՝

Կարող եք ներբեռնել այստեղից:
Միության հիմնական խնդիրներն են`
 • Պաշտպանել և ներկայացնել Միության անդամների շահերը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, հասարակական և միջազգային կազմակերպություններում, դատարաններում հանդես գալ որպես հայցվոր և պատասխանող

 • Պաշտպանել և ներկայացնել Միության անդամների շահերը ՀՀ կենտրոնական բանկում, այդ նպատակով կազմակերպել համատեղ քննարկումներ, հանդես գալ առաջարկություններով
 • Նպաստել միջբանկային կապերի զարգացմանը և ամրապնդմանը, համակարգել Միության անդամների գործունեությունը, համատեղ երկարաժամկետ ծրագրերի մշակման և իրականացման համար

 • Մասնակցել Հայաստանի Հանրապետությունում բանկային և ֆինանսավարկային գործունեության մասին օրենսդրական և այլ նորմատիվային ակտերի նախագծերի մշակմանը և դրանց հասարակական փորձաքննությանը

 •  Միության անդամներին ապահովել ՀՀ և արտասահմանյան բանկային գործունեության մասին տեղեկատվական նյութերով, օրենքով սահմանված կարգով անվստահելի վարկառուների մասին տեղեկություններով, կազմակերպել հրատարակչական աշխատանքներ

 • Օժանդակել բանկային առաջավոր տեխնոլոգիաների ու մեթոդների ներդրմանը համակարգում, սպասարկման բարելավման և գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով

 • Օժանդակել բանկային ծառայությունները համաշխարհային չափանիշներին համապատասխանեցնելու և հաշվարկների ժամանակակից ձևերը արմատավորելու գործին, ինչպես նաև նպաստել ՀՀ բանկային համակարգի ինտեգրմանը միջազգային բանկային համակարգին

 • Մշակել և իրականացնել ծրագրեր բանկային կադրերի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման, ինչպես նաև որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման ուղղությամբ, կազմակերպել աշխատակիցների վերապատրաստումը արտասահմանյան համապատասխան հաստատություններում

 • Կազմակերպել սեմինարներ և գիտաժողովներ

 • Իրականացնել Միության անդամների ընդհանուր շահերից բխող այլ խնդիրներ, որը չի հակասում ՀՀ օրենսդրությանը և սույն Կանոնադրությանը

ՀԲՄ-ի Նախագահները
 • Դանիել Ազատյան
  Դանիել Ազատյան
  Նոյեմբեր/2023-մինչ օրս
 • Մհեր Անանյան
  Մհեր Անանյան
  Հոկտեմբեր/2022-Նոյեմբեր/2023
 • Գևորգ Մաչանյան
  Գևորգ Մաչանյան
  Հոկտեմբեր/2021-Հոկտեմբեր/2022
 • Արտակ Անանյան
  Արտակ Անանյան
  Հոկտեմբեր/2020-Հոկտեմբեր/2021
 • Մհեր Աբրահամյան
  Մհեր Աբրահամյան
  Հոկտեմբեր/2019-Հոկտեմբեր/2020
 • Արտակ Հանեսյան
  Արտակ Հանեսյան
  Հոկտեմբեր/2018- Հոկտեմբեր/2019
 • Հակոբ Անդրեասյան
  Հակոբ Անդրեասյան
  Սեպտեմբեր/2017- Սեպտեմբեր/2018
 • Սամվել Ճզմաչյան
  Սամվել Ճզմաչյան
  Մայիս/2013 - Սեպտեմբեր/2017
 • Աշոտ Օսիպյան
  Աշոտ Օսիպյան
  Մարտ/2011 - Մայիս/2013
 • Արարատ Ղուկասյան
  Արարատ Ղուկասյան
  Նոյեմբեր/2009 - Մարտ/2011
 • Էմիլ Սողոմոնյան
  Էմիլ Սողոմոնյան
  Օգոստոս/2007 - Նոյեմբեր/2009
 • Ստեփան Գիշյան
  Ստեփան Գիշյան
  Մարտ/2006 - Օգոստոս/2007
 • Սամվել Ճզմաչյան
  Սամվել Ճզմաչյան
  Մայիս/2003 - Մարտ/2006
 • Արմեն Եղիազարյան
  Արմեն Եղիազարյան
  Օգոստոս/1999 - Մայիս/2003
 • Բագրատ Ասատրյան
  Բագրատ Ասատրյան
  Մարտ/1998 -Օգոստոս/1999
 • Տիգրան Սարգսյան
  Տիգրան Սարգսյան
  Հուլիս/1995 - Մարտ/1998
ՀԲՄ-ի Փոխնախագահները
 • Վարդան Աթայան
  Վարդան Աթայան
  Օգոստոս/2007 - Նոյեմբեր/2009
 • Սեյրան Սարգսյան
  Սեյրան Սարգսյան
  Նոյեմբեր/2009 - Մարտ/2011, Օգոստոս/2013 - Սեպտեմբեր/2017
ՀԲՄ-ի Գործադիր Տնօրենները
 • Վլադիմիր Բադալյան
  Վլադիմիր Բադալյան
  Օգոստոս/2003 - Ապրիլ/2006
 • Արտյոմ Գրիգորյան
  Արտյոմ Գրիգորյան
  Ապրիլ/2006 - Հոկտեմբեր/2006
 • Սեյրան Սարգսյան
  Սեյրան Սարգսյան
  Հոկտեմբեր/2006 - Նոյեմբեր/2009, Սեպտեմբեր/2017-մինչ օրս