Մասնագիտական զարգացում

Հերթագրում

Բոլոր պաշտոններում որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննությանը մասնակցելու հերթագրման համար կարող եք դիմել Հայաստանի բանկերի միություն կամ զանգահարել (010) 52 95 50 հեռախոսահամարով: 

Հերթագրման համար կարող եք դիմել նաև առցանց՝ լրացնելով ստորև ներկայացված ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎՈՒՄ (միայն Armenian Unicode տառատեսակով) պահանջվող տվյալները:

Կայքի միջոցով հերթագրման հայտ ուղարկելուց հետո, 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ՀԲՄ կողմից կնշանակվի քննության հստակ օրը, որի մասին դիմորդները լրացուցիչ կտեղեկացվեն: 

Կայքի միջոցով հերթագրման համար դիմելու և Հայաստանի բանկերի միության կողմից քննության հստակ օրվա մասին տեղեկատվություն ստանալու պարագայում մասնակիցը պետք է ՀԲՄ գրասենյակ ներկայացնի նաև առցանց ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎՈՒՄ նշված փաստաթղթերի բնօրինակները ոչ ուշ, քան քննության անցկացման օրը, քննությունից 20 րոպե առաջ:

 

Քննությունը անցկացվում է յուրաքանչյուր շաբաթ՝ երեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին, ժամը 14:00-ին (Միության կողմից կարող է նշանակվել լրացուցիչ օր, որի մասին «Հայտարարություններ» բաժնում կտրամադրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն՝  նշանակված օրվանից առնվազն 2 օր առաջ)

Լրացրե´ք դիմումի Ձևը (հայերեն տառատեսակով)
Անուն
Ազգանուն
Քննության նախընտրելի օրը
Հեռախոսահամար
Էլ․ հասցե
Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն
UPLOAD_MAX_SIZE_2MBFAILED_FILE_FORMAT
Սոցիալական քարտի պատճեն
UPLOAD_MAX_SIZE_2MBFAILED_FILE_FORMAT
Մասնակցության վճարի անդորրագիր
UPLOAD_MAX_SIZE_2MBFAILED_FILE_FORMAT
Անդորրագիրը կարելի է ներկայացնել նաև քննության օրը
Պարտադիր