Որակավորման քննություններ

Հերթագրում

Բոլոր պաշտոններում որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննությանը մասնակցելու համար կարող եք զանգահարել (010) 52 95 50 հեռախոսահամրով: 

Կարող եք նաև հերթագրվել առցանց: Լրացնել ստորև՝ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՁԵՎՈՒՄ (միայն Armenian Unicode-ով): 

Կայքի միջոցով գրանցվելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀԲՄ կողմից կնշանակվի քննության վերջնական օրը, որի մասին դիմորդները լրացուցիչ կտեղեկացվեն: 

Քննությունը անցկացվում է յուրաքանչյուր շաբաթ՝ երեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին, ժամը 14:00-ին(Միության կողմից կարող է նշանակվել լրացուցիչ օր, որի մասին կտեղեկացնենք հայտարարություններ բաժնում առնվազն 2 օր առաջ): 

Կայքի միջոցով գրանցվելուց և քննության ամսաթվի ամրագրումից հետո մասնակիցը պետք է ՀԲՄ գրասենյակ ներկայացնի ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՁԵՎՈՒՄ նշված փաստաթղթերի բնօրինակներն ոչ ուշ, քան քննության անցկացման օրը, քննությունից 20 րոպե առաջ:

Լրացրե´ք դիմումի Ձևը (հայերեն տառատեսակով)
Անուն
Ազգանուն
Քննության նախընտրելի օրը
Հեռախոսահամար
Էլ․ հասցե
Անձնագրի պատճեն
UPLOAD_MAX_SIZE_2MBFAILED_FILE_FORMAT
Սոցիալական քարտի պատճեն
UPLOAD_MAX_SIZE_2MBFAILED_FILE_FORMAT
Մասնակցության վճարի անդորրագիր
UPLOAD_MAX_SIZE_2MBFAILED_FILE_FORMAT
Անդորրագիրը կարելի է ներկայացնել նաև քննության օրը
Պարտադիր