Մասնագիտական զարգացում

Քննությունների տեսակները

Հայաստանի բանկերի միությունում կազմակերպվում են հետևյալ քննությունները՝

 

 • Ապահովագրական ընկերության ներքին աուդիտի անդամ
 • Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ
 • Ապահովագրական ընկերության պատասխանատու ակտուար
 • Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի պատասխանատու ակտուար
 • Ապահովագրական ընկերության գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն
 • Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ
 • Ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • Ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի անդամ
 • Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ
 • Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն
 • Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձ
 • Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի աուդիտի անդամ
 • Օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի աուդիտի անդամ
 • Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • Օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն
 • Վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
 • Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներ
 • Բանկի կողմից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ստորաբաժանման ղեկավար
 • Օպերատորի վերահսկողական ծառայության անդամ
 • Ներդրումային ֆոնդի պահառուի ղեկավար
 • Ներդրումային ֆոնդի պահառուի աշխատակից
 • Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կազմում կամ անունից ներդրումային որոշումներ կայացնող ֆիզիկական անձ
 • Արտարժույթի դիլեր/բրոքերի աշխատակից
 • Բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից
 • Օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից
 • Բանկի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • Օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • Բանկի ներքին աուդիտի անդամ
 • Օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ
 • Բանկի մասնաճյուղի կառավարիչ
 • Բանկի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ
 • Փոխանակման կետի աշխատակից
 • Ապահովագրական բրոքերային ընկերության գործադիր տնօրեն
 • Ապահովագրական բրոքերային ընկերության վարչության նախագահ
 • Ապահովագրական բրոքերային ընկերության վարչության անդամ
 • Ապահովագրական բրոքերային ընկերության գործադիր տնօրենի տեղակալ
 • Ապահովագրական բրոքերի գործառույթներ իրականացնող ֆիզիկական անձ