Հայաստանի Բանկերի Միություն

Միությունը իրավաբանական անձ ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի ստեղծման նպատակն է եղել բանկերի շահերի պաշտպանությունը:

Հաստատվել է պարտքերի հավաքագրման գործընթացում հաճախորդների հետ հաղորդակցման կանոնակարգը

08.02.2023
Հաստատվել է պարտքերի հավաքագրման գործընթացում հաճախորդների հետ հաղորդակցման կանոնակարգը

  Հայաստանի բանկերի միության (ՀԲՄ) խորհրդի կողմից հաստատված կանոնակարգի նպատակն է խթանել առևտրային բանկերի կողմից պարտքերի հավաքագրման գործընթացում հաճախորդների հետ հաղորդակցման սպառողամետ մոտեցումների ներինստիտուտային, օրենսդրական մակարդակից դուրս կիրարկումը՝ հաղորդակցման միասնական չափորոշիչների ինքնակարգավորման միջոցով։

  Կանոնակարգով սահմանվում են  խնդրահարույց հաճախորդների` փոխառուների, վարկա­ռու­­ների, գրավատների և երաշխավորների հետ պարտքերի հա­վաքագրման ընթաց­քում բանկերի կող­մից հաղոր­դակց­ման նվազագույն պահանջները:

  Փաստաթղթում օգտագործվել են դրույթներ, որոնք լայնորեն կիրառվում են միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից հրապարակված ուղեցույցներում/կանոններում։

  Կանոնակարգերի դրույթներին մանրամասն կարելի է ծանոթանալ հղմամբ