Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

Հայաստանում գործող բոլոր առևտրային բանկերը տրամադրում են «վարկային արձակուրդ»՝ այլ կերպ ասած վարկերի վճարումների հետաձգման հնարավորություն

07.04.2020
Հայաստանում գործող բոլոր առևտրային բանկերը տրամադրում են «վարկային արձակուրդ»՝ այլ կերպ ասած վարկերի վճարումների հետաձգման հնարավորություն