Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

Հայաստանի բանկերի միության խորհրդի նախագահ է ընտրվել Արտակ Անանյանը

15.10.2020
Հայաստանի բանկերի միության խորհրդի նախագահ է ընտրվել Արտակ Անանյանը