Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

Union of Banks of Armenia has become a member of the Sustainable Banking and Finance Network of the International Finance Corporation (IFC)

24.02.2023
Union of Banks of Armenia has become a member of the Sustainable Banking and Finance Network of the International Finance Corporation (IFC)

  With the aim of promoting sustainable finance, as well as the integration of the internationally accepted fundamental approaches of responsible banking in Armenia, the Union of Banks of Armenia has become a member of the International Finance Corporation Sustainable Banking and Finance Network (SBFN).

  SBFN promotes the sustainable finance through the exchange of views, ideas and experience among the members, via sharing technical resources and capacity building.

  SBFN realizes a number of researches on the knowledge obtained by its members, obstacles revealed and opportunities contributing to the development of sustainable finance policies.

  The membership to SBFN will enable UBA to regularly present the reports and researches of IFC/SBFN to member banks, along with participating in various international initiatives and programs to be implemented.

Related news

Բաժնետիրական սկզբունքներով աշխատող բանկերը մեծ ներուժ ունեն
Բաժնետիրական սկզբունքներով աշխատող բանկերը մեծ ներուժ ունեն
26.06.2024

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի հերթական տարեկան ժողովին մասնակցեց «Հայաստանի բանկերի միության նախագահ Դանիել Ազատյանը։

Համատեղ ուսումնամասնագիտական ծրագրեր, սեմինարներ և կոնֆերանսներ․ հուշագրի ստորագրում «Հայաստանի Օքսֆորդի շրջանավարտների բիզնես ակումբ»-ի հետ
Համատեղ ուսումնամասնագիտական ծրագրեր, սեմինարներ և կոնֆերանսներ․ հուշագրի ստորագրում «Հայաստանի Օքսֆորդի շրջանավարտների բիզնես ակումբ»-ի հետ
19.06.2024

«Հայաստանի բանկերի միություն»-ը և «Հայաստանի Օքսֆորդի շրջանավարտների բիզնես ակումբ»-ը ստորագրել են համագործակցության հուշագիր, որով ամրապնդել են ֆինանսաբանկային ոլորտում առաջընթացի նոր ծրագրեր իրականացնելու հեռանկարը։