Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

Ռուսական “РБК” հեռուստաալիքի անդրադարձը վարկերի՝ ներված տույժ-տուգանքներին (տեսանյութ)

15.05.2019
Ռուսական “РБК” հեռուստաալիքի անդրադարձը վարկերի՝ ներված տույժ-տուգանքներին (տեսանյութ)