Союз Банков Армении

Հայաստանի գլոբալ մրցունակության գնահատականներում էականորեն բարելավվել են նաև ֆինանսական և բանկային ցուցանիշները

08.02.2019
Հայաստանի գլոբալ մրցունակության գնահատականներում էականորեն բարելավվել են նաև ֆինանսական և բանկային ցուցանիշները