Союз Банков Армении

О нас

Հայաստանի բանկերի միության ստեղծման համառոտ պատմությունը և հիմնական խնդիրները

The story of Tsirani started when grandfather Tsaruk opened his canteen in his yard in village Arinj. The little canteen was always full of customers. To please every customer and not to refuse to serve anyone, sometimes he even provided his own dining table and utensil. Afterwards grandfather Tsaruk built the biggest restaurant of those times in Arinj village and named it after his grandson “Little Stepanos”. Later the secret recipes and best traditions revived in nowadays garden-restaurant Tsirani, which was founded by his son.

Президенты СБА
 • Տիգրան Սարգսյան
  Տիգրան Սարգսյան
  Հուլիս/1995 - Մարտ/1998
 • Բագրատ Ասատրյան
  Բագրատ Ասատրյան
  Մարտ/1998 -Օգոստոս/1999
 • Արմեն Եղիազարյան
  Արմեն Եղիազարյան
  Օգոստոս/1999 - Մայիս/2003
 • Սամվել Ճզմաչյան
  Սամվել Ճզմաչյան
  Մայիս/2003 - Մարտ/2006
 • Ստեփան Գիշյան
  Ստեփան Գիշյան
  Մարտ/2006 - Օգոստոս/2007
 • Էմիլ Սողոմոնյան
  Էմիլ Սողոմոնյան
  Օգոստոս/2007 - Նոյեմբեր/2009
 • Արարատ Ղուկասյան
  Արարատ Ղուկասյան
  Նոյեմբեր/2009 - Մարտ/2011
 • Աշոտ Օսիպյան
  Աշոտ Օսիպյան
  Մարտ/2011 - Մայիս/2013
 • Սամվել Ճզմաչյան
  Սամվել Ճզմաչյան
  Մայիս/2013 - Սեպտեմբեր/2017
 • Հակոբ Անդրեասյան
  Հակոբ Անդրեասյան
  Սեպտեմբեր/2017-մինչ օրս
 • Артак Анесян
  Артак Анесян
  September/2018-till present
Вице-президенты СБА
 • Վարդան Աթայան
  Վարդան Աթայան
  Օգոստոս/2007 - Նոյեմբեր/2009
 • Սեյրան Սարգսյան
  Սեյրան Սարգսյան
  11.2009-03.2011 08.2013-09.2017
Исполнительные Директора СБА
 • Վլադիմիր Բադալյան
  Վլադիմիր Բադալյան
  Օգոստոս/2003 - Ապրիլ/2006
 • Արտյոմ Գրիգորյան
  Արտյոմ Գրիգորյան
  Ապրիլ/2006 - Հոկտեմբեր/2006
 • Սեյրան Սարգսյան
  Սեյրան Սարգսյան
  Սեպտեմբեր/2017-մինչ օրս