Որակավորման քննություններ

Քննությունների տեսակները

Քննությանը վերաբերվող լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու և գրանցվելու համար զանգահարել 52 95 50 հեռախոսահամարով:

2015-ի մարտի 04-ից ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 1/134Ա որոշմամբ, 2015-ի մարտի 15-ից ստորև նշված պաշտոններում որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննություններն անցկացվում են Հայաստանի բանկերի միության կողմից՝ 

 

• Ապահովագրական ընկերության ներքին աուդիտի անդամ
• Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ
• Ապահովագրական ընկերության պատասխանատու ակտուար
• Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի պատասխանատու ակտուար
• Ապահովագրական ընկերության գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
• Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
• Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն
• Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ
• Ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
• Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
• Ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի անդամ
• Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ
• Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն
• Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձ
• Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի աուդիտի անդամ
• Օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի աուդիտի անդամ
• Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
• Օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
• Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն
• Վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
• Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
• Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներ
• Բանկի կողմից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ստորաբաժանման ղեկավար
• Օպերատորի վերահսկողական ծառայության անդամ
• Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերստուգող հանձնաժողովի անդամ
• Ներդրումային ֆոնդի պահառուի ղեկավար
• Ներդրումային ֆոնդի պահառուի աշխատակից
• Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կազմում կամ անունից ներդրումային որոշումներ կայացնող ֆիզիկական անձ
• Արտարժույթի դիլեր/բրոքերի աշխատակից
• Բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից
• Օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից
• Բանկի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
• Օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
• Բանկի ներքին աուդիտի անդամ
• Օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ
• Բանկի մասնաճյուղի կառավարիչ
• Բանկի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ
• Փոխանակման կետի աշխատակից
• Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո
• ԻԱՄ-ի պատասխանատու ակտուար 
• Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո 
• ԻԱՄ-ի ներքին աուդիտի անդամ
• Ապահովագրական բրոքերային ընկերության գործադիր տնօրեն
• Ապահովագրական բրոքերային ընկերության վարչության նախագահ
• Ապահովագրական բրոքերային ընկերության վարչության անդամ
• Ապահովագրական բրոքերային ընկերության գործադիր տնօրենի տեղակալ
• Ապահովագրական բրոքերային ընկերության գլխավոր հաշվապահ
• Ապահովագրական բրոքերի գործառույթներ իրականացնող ֆիզիկական անձ

 

Վերը նշված պաշտոններում աշխատելու համար թեկնածուների որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննությունն անցկացվում է Հայաստանի բանկերի միության կողմից: 

 

Քննությունն անցկացվում է գրավոր (թեստային ձևով): Քննությանը կարող են մասնակցել ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող և քաղաքացիություն չունեցող այն անձինք, ովքեր ցանկանում են ստանալ վերը նշված պաշտոնում աշխատելու համար: